Assisterende General Manager / Nestleder

Som Assissterande General Manager kräver det mycket närvaro i företaget för att upprätthålla en bra verksamhet och god kontroll. Som en del av restaurangens ledningsteam ansvarar du tillsammans med General Manager för kvalitetssäkring och vidareutveckling av företaget och Egons starka varumärke inom följande områden: daglig drift, marknadsföring, ekonomisk styrning, kostnadskontroll, konceptdisciplin och viktigast av allt - personalhantering. Vidareutveckling av den enskilda chefen sker vid Egons ledningsmöten samt flera årliga nationella möten för ledare. Dessa möten hålls för erfarenhetsutbyte och gemensam vidareutveckling av konceptet. Vid mötena läggs också stor vikt vid sociala aktiviteter för att utveckla kultur, värderingar och lag anda. En Egon Restaurant har mellan 20 och 80 anställda, och den biträdande verkställande direktören leder ofta ett team. Det är därför en fördel att ha tidigare mellanhanteringserfaring. Villkor och årliga bonusar anses vara en av de bästa i både vår bransch, liksom liknande branscher med personalansvar.

Egon Restaurant utvecklas och expanderar ständigt. Befintliga ledare som vill ha nya och större utmaningar internt ges ofta möjlighet till vidareutveckling.

VEM ÄR DU?

Gillar att leda och motivera

• Lösningsorienterad

• Engagerad

• Entusiastisk

• Har yrkesstolthet

• Villig att lära

• Gillar högt tempo

• Bra attityd och arbetsvilja

Kontakt

Emil Jensen

08-58570828

sollentuna@egon.se

Deadline

31-10-2023

Ansökan om jobb