Assissterande General Manager/ Restaurangchef

Som Assissterande General Manager kräver det mycket närvaro i företaget för att upprätthålla sund verksamhet och god kontroll. Tillsammans med ledningsgrupper kommer du att vara involverad i kvalitetssäkring och vidareutveckling av företaget. Som en del av restaurangens ledningsteam ansvarar du tillsammans med General Manager för kvalitetssäkring och vidareutveckling av företaget och Egons starka varumärke inom följande områden: daglig drift, marknadsföring, ekonomisk styrning, kostnadskontroll, konceptdisciplin och viktigast av allt - personalhantering. Vidareutveckling av den enskilda chefen sker vid Egons ledningsmöten samt flera årliga nationella möten för chefer. Dessa möten hålls för erfarenhetsutbyte och gemensam vidareutveckling av konceptet. Vid mötena läggs också stor vikt vid sociala aktiviteter för att utveckla kultur, värderingar och laganda. En Egon Restaurant har mellan 20 och 80 anställda, och den biträdande verkställande direktören leder ofta ett team. Det är därför en fördel att ha tidigare mellanhanteringserfaring. Villkor och årliga bonusar anses vara en av de bästa i både vår bransch, liksom liknande branscher med personalansvar.

Egon Restaurant utvecklas och expanderar ständigt. Befintliga ledare som vill ha nya och större utmaningar internt ges ofta möjlighet till vidareutveckling.

VEM ÄR DU?

• Lösningsorienterad

•Engagerad

•Entusiastisk

• Har yrkesstolthet

•Villig att lära

• Gillar högt tempo

• Bra attityd och moral

Kontakt

Sarah Levin

0706856406

sarah@egon.se

Deadline

31-12-2023

Ansökan om jobb