General manager trainee

Som General Manager Trainee är du del av ett av våra utbildningsprogram som gör det möjligt för dig att tillträda en chef för en av våra många restauranger. Varje år tar vi in ​​3-5 kandidatledare som får ett anpassat utbildningsprogram beroende på bakgrund, ålder, erfarenhet, utbildning osv. Programmet har en varaktighet på 4-12 månader, beroende på kandidatens tidigare erfarenhet och bakgrund. Programmet inkluderar utbildning i personalhantering, marknadsföring, redovisning, budgetering, anställning, coaching och kostnadskontroll. Huvudtyngd kommer att ligga på praktisk ledning. Dessa program implementeras i samarbete med erfarna verkställande chefer i andra företag och i samarbete med vår redovisningsavdelning, marknadsavdelning, operationschefer och andra i Egons administration. Kandidater som inte fullbordar detta program på ett tillfredsställande sätt ansöker ändå starkt om positioner som mellanchef eller biträdande chef för ett av våra företag.

Kontakt

Malte Norling

004798543556

mos@egon.se

Deadline

30-09-2023

Ansökan om jobb