Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Integritetspolicy

Egon är engagerad i att skydda och respektera din integritet.

I denna integritetspolicy ger vi dig information om vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem, vilka tredje parter som är involverade, information om dina rättigheter och hur vi säkerställer informationen vi har om dig.

Du har rätt att få insyn i dina personuppgifter och att felaktiga, ofullständiga och/eller felaktiga uppgifter rättas, raderas eller kompletteras. Du kan när som helst kontakta post@norrein.no för andra frågor rörande personuppgifter.

Hur samlar vi in uppgifter, vilka uppgifter samlar vi in och varför?

Personuppgifter
Grundläggande uppgifter som du anger till oss när du registrerar ett användarkonto eller gör en gästbeställning, såsom för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, uppgifter samlade från profiler på sociala medier och tillstånd för marknadsföring på uppdrag av webbplatsens ägare. Webbplatsen skapar och använder en personlig identifikationskod för användaren. Vi kan också lagra kommunikation och korrespondens om du kontaktar oss eller rapporterar ett problem med våra tekniska lösningar. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna leverera tjänster till dig.

Platsdata
Om du tillåter delning av din plats på mobil och/eller dator, används din position för att anpassa webbplatsen och användarupplevelsen, samt för att upptäcka bedrägerier. Vi kan också använda din plats för att visa dig lokala erbjudanden.

Transaktionsdata
Uppgifter om transaktioner du genomför via våra nättjänster samt genomförandet av transaktionerna. Dessa uppgifter används för att hålla reda på dina beställningar, skapa orderhistorik och anpassa innehåll för att ge en bättre användarupplevelse och leverera godkänd marknadsföring.

Beteendedata
Uppgifter om dina besök på vår webbplats, inklusive trafikdata, webloggar och annan kommunikationsdata. Dessa uppgifter används för att vi ska kunna leverera en bättre webbplats och upptäcka problem.

Teknisk data
När du besöker webbplatsen kan vi samla in tekniska uppgifter, inklusive vilken typ av mobila enhet du använder, en unik identifierare som IMEI-nummer, enhetstoken, MAC-adress på enhetens trådlösa nätverksgränssnitt, IP-adress, enhetens mobilnummer, uppgifter om mobilnätverk, operativsystem, webbläsare och webbläsarens version. Dessa uppgifter används för att vi ska kunna leverera en bättre webbplats och upptäcka problem.

Betalningsuppgifter
Betalningssätt kopplade till beställningar och transaktioner. Om du väljer att spara kreditkortet (återkommande betalningar/ enkel betalning) används en tokeniseringslösning som tillhandahålls av banken och leverantören av integrationslösningen. Kortuppgifter lagras aldrig i någon av våra nättjänster.

Lösenord
Lösenordet du anger när du registrerar kontot, och som används för att logga in, lagras i krypterad form. Du är själv ansvarig för att välja ett starkt lösenord och hålla det hemligt.

Användning av cookies
Vi använder cookies för att identifiera, kartlägga och räkna besökare på webbplatsen, för att erbjuda automatisk inloggning för registrerade användare eller gästkonton och för att förbättra kvaliteten på de tjänster vi levererar. Om du ändrar inställningarna i webbläsaren till att inte acceptera cookies, kommer detta att påverka webbplatsens funktionalitet. Detta rekommenderas inte, eftersom vi då inte kan garantera tjänsterna och att webbplatsen fungerar som den ska.

Känsliga personuppgifter
Vi samlar inte medvetet eller avsiktligt in uppgifter som klassificeras som "känsliga personuppgifter".

Övervakningsvideor
I några av våra restauranger använder vi säkerhetskameror för att skydda gäster, personal och egendom mot brott. Övervakningsvideor delas endast med brottsbekämpande myndigheter på begäran, när detta är nödvändigt i samband med utredning av brott. Övervakningsvideor raderas efter 90 dagar.

Omständigheter där vi kan lämna ut uppgifter till andra parter

Personuppgifter kan lämnas ut till vår tjänsteleverantör endast i den utsträckning det är nödvändigt för affärsverksamheten och för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, samt när det krävs enligt lag eller för att hävda våra juridiska rättigheter. Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part.

Dataöverföring

Personuppgifter kan överföras utanför EU och EES. När vi gör detta kommer vi att säkerställa att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas och att de involverade parterna följer EU-US Privacy Shield eller motsvarande föreskrifter.

Så här säkerställer vi personuppgifterna

Dina personuppgifter är skyddade av både tekniska och organisatoriska åtgärder. Alla överföringar av personuppgifter och tokens är krypterade. Alla personuppgifter lagras på ett säkert sätt, och åtkomsten till uppgifterna övervakas och begränsas till personer som behöver uppgifterna och som är bundna av sekretessavtal.

Hur länge vi lagrar personuppgifterna

Vi lagrar personuppgifterna endast så länge vi anser det är nödvändigt för att leverera våra tjänster till dig, samtidigt som vi uppfyller våra juridiska skyldigheter (t.ex. lagring av bokföring till skattemyndigheterna).

Dina rättigheter gällande personuppgifterna

Du har rätt att få insyn i dina personuppgifter och att felaktiga, ofullständiga och/eller felaktiga uppgifter rättas, raderas eller kompletteras. Gå in på ”Mitt Konto” och gör de ändringar du vill. Om du vill radera – skicka e-post till post@norrein.no.

Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan när som helst ändras. Kontrollera alltid datumet för den senaste uppdateringen av villkoren innan du gör en ny beställning. Om du inte godkänner eventuella ändringar, ska du sluta använda webbplatsen och mobilapparna, och sluta använda digitala kanaler för att kontakta oss (sammanfattade som "nättjänsterna").